A Plataforma Lugonovo publica o seu balance económico correspondente ao 2016

Geld mit Lupe 1

AS CONTAS CLARAS!!!

A continuación resúmense o balance económico da Plataforma Lugonovo correspondente ao pasado exercicio. * Para consultas polo miúdo, estamos á vosa disposición no Local, sito na Ronda da Muralla, nº164, de 12 a 13 horas, de luns a xoves. Non é necesario pedir cita previa.

Saldos ao 1/1/2016

6.902´44 €
Saldos ao 31/12/2016

6.311´59 €

Resumo de contas Lugonovo 2016

Ingresos

Cobro de servizos prestados ao Grupo Municipal

32.400 €

Parte da fianza do antigo aluguer

57 €

80% subvención das eleccións municipais de 2015

3.011 €

TOTAL: 35.468

Gastos

Aluguer e fianza do local

8.000 €

Limpeza do local

1.600 €

Electricidade

2.000 €

Internet e Teléfono

1.000 €

Aluguer fotocopiadora e copias

800 €

Prelo

800 €

Impostos (IVA, Seguridade Social)

1.400 €

Álvarez Real (protección datos, 111, 115, IVA)

1.300 €

Posta en marcha da calefacción

800 €

Subscrición á Voz e ao Progreso

800 €

Outros gastos correntes (Dotacións funxibles) a cargo dos fondos de Lugonovo

3.000 €

Outros gastos de contabilidade interna

3.800 €

Seguros do local (2016)

200 €

Campañas de difusión política

7.181 €

Outros gastos varios

3.377 €

TOTAL: 36.058 €

Polo tanto, no 2016 gastamos 590€ máis do que ingresamos

Previsión Ingresos 2017

Cobro dos servizos prestados ao Grupo Municipal

32.400 €

Recuperación campañas de difusión política

4.181 €

Resto da subvención das eleccións municipais de 2015

700 €

TOTAL: 37.281 €

Nota 1: O aluguer dun novo local ven motivado polas reducidas dimensións das instalacións dispoñibles no Concello onde non é posible desenvolver toda a actividade pertencente ao Grupo Municipal. Nota 2: está previsto incorporar unha aportación regular dos colaboradores para garantir a nosa independencia económica.