Lugonovo insta ao goberno a mellorar varias infraestruturas no núcleo de Calde

O seu estado é tan lamentable que, lonxe de cumprir algunha función, parece pertencer á escenografía dunha película bélica.

Absolutamente desmantelada, sen un dos vidros laterais e con outros tres estalados, sen banco onde poder sentarse e invadida de malas herbas, coa única entrada accesible cuberta por un palé vello de madeira que impide o paso pola rampla. Así é como se atopa a marquesiña do bus que dá “servizo” á veciñanza de Calde.

A portavoz de Lugonovo repróchalle ao goberno local que deixara abandonar a instalación ata ese extremo. “A duras penas se mantén en pé. Xa non falamos de que, nesas condicións, é imposible que protexa aos usuarios das inclemencias meterolóxicas, é que pode resultar ata perigosa”, advirte Cristina Pérez Herráiz.

O Grupo Municipal insta ao executivo a tomar nota da situación e a corrixir inmediatamente os danos que sofre esta parada do transporte urbano, na Estrada Vella de Santiago (N 540) así como a percorrer as pistas do núcleo rural para comprobar o “desleixo que padece toda a contorna”.

“Moitos deses sendeiros, que comunican as vivendas da parroquia con outros terreos destinados a hortos e cultivos están tan deteriorados que impiden o tránsito de vehículos e obriga aos propietarios a subir aos predios camiñando. Corredoiras que, en pleno inverno non son máis que lameiras cheas de pedras esvaradías polas que costa caro desprazarse”, explica Pérez Herráiz .

A voceira apunta igualmente a necesidade de revisar a distancia coa que se está realizando a plantación de eucaliptos, “porque hai parcelas que non se axustan aos límites determinados pola normativa, con respecto á separación que deben manter dos camiños públicos, así como tamén consideramos urxente a revisión e mellora da sinalización, xa que hai varios enclaves que, por esa falta de indicacións, resultan moi complexos de localizar”, conclúe.