Calendario Primarias LugoNovo

1. O calendario será o que segue, e de ser modificado por cuestións técnicas deberá manter a súa orde e estrutura:

26 de febreiro

Data de aprobación do Regulamento de Primarias e conformación do Órgano de Arbitraxe Electoral

9 de marzo

Data límite de preparación dos formulario de inscrición, avais, candidaturas, etc

11 de marzo

Convocatoria oficial das Primarias e apertura de prazo de inscrición para voto non presencial.

12 ao 20 de marzo

Período para a presentación de candidaturas á cabeza de lista e ao resto dos postos.

21 de marzo

Proclamación provisional de candidaturas e listas e comunicación de erros para 
a súa subsanación.

22 de marzo

Presentación e resolución de alegacións e subsanación de erros.

23 de marzo

Proclamación definitiva de candidaturas e listas e inicio de campaña.

27 de marzo

Data límite para solicitar a inscrición para o voto non presencial.

29 e 30
de marzo

Votación telemática e nos colexios electorais.

31 de marzo

Publicación de resultados provisionais.

1 e 2 de abril

Presentación e resolución de alegacións aos resultados provisionais.

3 de abril

Proclamación definitiva dos resultados e da candidatura.

6 de abril

Presentación pública da candidatura da Lugonovo.