Formularios

  • Formulario para inscrición no censo de Primarias
  • Formulario de declaración dos cargos
  • Formulario de compromiso do cumprimento do código ético
  • Formulario da declaración xurada sobre imputacións
  • Formulario da declaración xurada
  • Formulario para presentar cabeza de lista (Imprimir e remitir o documento cuberto e asinado)
  • Formulario para presentar resto da lista (Imprimir e remitir o documento cuberto e asinado)