Calendario

Calendario

Eleccións municipais 2019
Introdución

O presente calendario, aprobado pola Asemblea de Lugonovo en conformidade co estipulado no Regulamento das Primarias de Lugonovo para as eleccións municipais de 2019, é o que segue:

11 de setembro:
Asemblea de debate e ratificación do presente regulamento e calendario.

11-20 de setembro
Prazo de revisión, corrección e modificación do Censo. Remata ás 23:59 do xoves 20 de setembro.
A revisión, corrección e modificación de censo poderá facerse, de xeito individual e personalizado, de tres maneiras:
-Presencial, no local de Lugonovo (ronda da Muralla 164) en horario de 17:00 a 21:00 horas de luns a venres.
-Telefónica, no teléfono 604 00 28 56, indicando nome completo, DNI e correo electrónico.
-Por vía telemática, a través de correo electrónico a comunicacion@lugonovo.gal indicando tamén nome completo, DNI e correo electrónico.

21 de setembro
Presentación de candidaturas.

22-25 de setembro
Campaña electoral

26 de setembro
Votación (10:00-20:30 horas).
Reconto (20:30-21:30).
Proclamación provisoria de resultados (22:00 h).

27 de setembro
Período de alegacións e resolución ante a Comisión Electoral.

28 de setembro
Proclamación definitiva de resultados. Rolda de prensa.